Ianneia Meldgaard

Velkommen til Q com

Bag Q com står Ianneia Meldgaard (tidligere Jane Meldgaard).

Q com tilbyder kurser, konsulentbistand, foredrag og coaching for institutioner, skoler, virksomheder og privatpersoner. Målet med Q com’s arbejde er at skabe trivsel, glæde og tilfredshed i privatlivet og på arbejdspladser.

Kerneydelsen i Q com er Empatisk og Anerkendende Kommunikation - en kommunikationsform, der kobler Ikke Voldelig Kommunikation/Girafsprog med den anerkendende tilgang fra Appreciative Inquiry/AI. Denne metode er med til at gøre samarbejdsprocesser positive og fremadrettede og til at forstå, forebygge og opløse konflikter.


Foredrag med
Ianneia Meldgaard

Læs mere om Foredrag >>

Anerkendelse eller ros – en lille men vigtig forskel

Sig NEJ - på en anerkendende måde.

Manifestér din livsdrøm - skab det liv din sjæl ønsker sig med Loven om Tiltrækning.

Kontakt og kommunikation i parforholdet

Løs konflikter med empati - skab win-win-win-win.

Brok - en kilde til udvikling og positiv forandring.

Empatisk og Anerkendende Kommunikation kan:

forbedre samarbejdet i teams og   personalegrupper
• gøre
hverdagen mere tilfreds-  
  stillende
på arbejdspladsen og i   privatlivet
• forebygge og
håndtere konflikter   så de bliver til win-win-situationer
• skabe
anerkendende relationer til   brugere og pårørende i pædagogisk   arbejde
• opkvalificere
"den svære samtale"   og skabe ægte kontakt mellem   parterne
• udvikle den enkeltes og gruppers
  bevidsthed om sig selv og egne   værdier
forbedre kommunikationen og   kontakten i parforhold og familier
• fungere som
redskab til personlig   udvikling gennem brug af selv-  
  empati.

Kurser med
Ianneia Meldgaard

Læs mere om Kurser >>

Empatisk og Anerkendende Kommunikation i personalesamarbejdet

Empatisk og anerkendende Kommunikation i det pædagogiske arbejde

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse

Den svære forældresamtale

Løs konflikter med empati – skab win-win-win-win

Kontakt og Kommunikation i parforholdet

 

Ønsker du at tilmelde dig Ianneias dig nyhedsbrev, som kommer 4-6 gange årligt,
så send en mail med oplysninger om navn og mail adresse til jm@qcom.dk

 

Mød Morgendagens Heltinder Netværksringen